งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4 )


โดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561

การประกวด/แข่งขัน
รายการที่เปิดการประกวด/แข่งขัน

 

รายการ
 
ระดับที่เปิด
รายละเอียดในวงเล็บคือจำนวนผู้สมัคร
สถานะ
 
การแข่งขันโต้วาทีเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 10 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 14 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 24 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 13 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 22 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 13 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 9 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 10 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขัน Spelling Bee
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 22 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 17 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 17 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 12 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 12 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันการคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 13 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 14 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 20 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 14 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 11 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ผู้สมัคร 16 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ผู้สมัคร 7 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 5 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 8 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 24 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 17 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ประเภททดลอง
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 7 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 6 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 4 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 22 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 16 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 14 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation)
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 12 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Edition
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 9 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 9 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การประกวดแข่งขันการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 11 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันตอบปัญหาอิสลามศึกษา ๔ ภาษา (ภาษาไทย,มลายู,อาหรับ,อังกฤษ)
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 15 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันขับร้องอนาชีดเป็นภาษามลายู
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 14 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 11 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 16 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 12 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 9 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันอ่านคุฎบะฮฺเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 12 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันบรรยายธรรมภาษามลายู
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 9 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียน
 • ระดับปฐมวัย - ผู้สมัคร 26 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
 • ระดับปฐมวัย - ผู้สมัคร 26 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ผู้สมัคร 18 คน/ทีม
เผยแพร่ผลการให้คะแนน