งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4 )


โดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561

 

ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสตูล

 


ภายในงาน .. มีการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การประกวด/แข่งขัน
รายการที่เปิดการประกวด/แข่งขัน

 

รายการ
 
ระดับที่เปิด
รายละเอียดในวงเล็บคือจำนวนผู้สมัคร
สถานะ
 
การแข่งขันโต้วาทีเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขัน Spelling Bee
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 4 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 3 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันการคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนด
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 3 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ประเภททดลอง
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมการนำเสนอ (Presentation)
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Edition
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 2 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การประกวดแข่งขันการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันตอบปัญหาอิสลามศึกษา ๔ ภาษา (ภาษาไทย,มลายู,อาหรับ,อังกฤษ)
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันขับร้องอนาชีดเป็นภาษามลายู
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันท่องจำอัลกุรอ่าน
 • ระดับชั้น ป.4 – ป.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.3 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
 • ระดับชั้น ม.4 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันอ่านคุฎบะฮ.เป็นภาษาไทย
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันบรรยายธรรมภาษามลายู
 • ระดับชั้น ม.1 – ม.6 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียน
 • ระดับปฐมวัย - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
 • ระดับปฐมวัย - ผู้สมัคร 1 คน/ทีม
เปิดรับสมัคร
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.3 - ยังไม่มีผู้สมัคร
เปิดรับสมัคร